Werkwijze

Ontwerp/besprekingen

 • Afspraak klant + bespreking en opmeting van het aan te leggen perceel
 • Wensen op papier + schetsontwerp
 • Tweede bespreking + bevindingen klant
 • Aanpassingen of definitief plan met bijhorende plantenlijst + kostenraming/prijsofferte + garantievoorwaarden

Uitvoering werken (aanleg of renovatie) naargelang afspraken en volgens situatie

 • Verwijderen van bestaande beplantingen, verhardingen, constructies, enzoverder.
 • Uitvoering van grondwerken, plaatsen drainagesysteem of beregeningsinstallatie, riolering en andere buizensystemen
 • Plaatsen van keerwanden (gemetst of L- profielen)
 • Aanvoer van aanvulaarde (met compost) / afvoer teveel bestaande grondsoort
 • Aanleg verhardingen
 • Aanleg waterpartijen/elementen
 • Plaatsen afsluitingen
 • Aanplantingen (de eerste scheer-/snoeibeurt kort na de aanplantingen voor groeistimulans is gratis inbegrepen)
 • Gazonaanleg
 • Bemesting
 • Afwerking project van A tot Z
 • Bijhorend onderhoud nadien + opvolging ontwikkeling tuin

Alle onderhoudswerken

Alle onderhoudswerken per uur, volgens offerte of contract (afval wordt meegenomen).

Back to Top